Individualni kursevi engleskog jezika

Steknite znanje iz engleskog jezika prema planu i programu skrojenom specijalno prema Vašim potrebama i u terminima koji Vama najviše odgovaraju. Individualni kursevi se organizuju za polaznike svih starosnih doba i svih nivoa znanja.

Covek u beloj kosulji gleda u kompjuter

Kurs po vašoj meri

Ukoliko želite da naučite engleski jezik, ali ne možete da uskladite termine u kojima se održavaju kursevi sa poslovnim ili drugim obavezama, individualni časovi su prava opcija za Vas.

Ovi časovi koncipirani su tako da u potpunosti odgovaraju Vašem rasporedu i ličnim potrebama, u skladu sa trenutno raspoloživim kapacitetima i rasporedom Centra za strane jezike Serendipity. 

Pre početka samog kursa, polaznicima je obezbeđeno ulazno testiranje kojim se određuje nivo predznanja stranog jezika, a na osnovu usmenog intervjua utvrđuju se specifične potrebe svakog polaznika. U zavisnosti od rezultata ulaznog testa i intervjua, kreira se nastavni plan i program koji za cilj ima što brži napredak polaznika.

Izaberite nas

Opis kursa

R

Časovi u okviru ovog kursa se održavaju po sistemu jedan na jedan. Profesor/profesorka svu svoju pažnju usmerava na jednog polaznika, čime se omogućava maksimalno usvajanje stranog jezika.

R

Termini održavanja časova i njihov plan i program apsolutno su prilagođeni potrebama polaznika, u skladu sa kapacitetima i slobodnim terminima Serendipity centra za strane jezike.

R

Nastavu na ovom kursu izvode diplomirani profesori engleskog jezika, koji se tokom svakog časa trude da Vam svojom stručnošću, kreativnošću, motivacijom i strpljenjem obezbede najbolje uslove za učenje engleskog jezika.

R

Na časovima je zastupljen komunikacijski metod koji polaznike od samog početka aktivira da što slobodnije koriste engleski jezik prilikom, pre svega, usmenog izražavanja. Pomoću ovog metoda polaznici tokom časova stiču samopouzdanje da koriste engleski jezik bez treme i straha, kako na časovima, tako i u svakodnevnom životu.

R

 Koriste se svetski priznati udžbenici za učenje stranih jezika pomoću kojih se tokom kursa savladavaju lekcije iz različitih oblasti. Zajedno, one daju zaokruženu celinu praktičnog znanja koje polaznik do kraja kursa usvaja.

R

Pored udžbenika, časovi su obogaćeni i različitim audio i vizuelnim sadržajima koji pomažu polaznicima pri postizanju vrhunskih rezultata kada je u pitanju usvajanje stranog jezika.

R

Osim usmenog izražavanja, u toku individualnih časova polaznici vežbaju čitanje, pisanje kao i razumevanje pročitanog ili odslušanog teksta.

R

Pomoću dinamičnog programa, polaznici uspešno usvajaju gramatička pravila, pravilno izgovaranje i akcentovanje reči i proširuju vokabular engleskog jezika.