Kursevi engleskog jezika za odrasle

Fokus ovog kursa stavljen je na savladavanje i razvijanje veština usmenog sporazumevanja i izražavanja na engleskom jeziku. Posebno osmišljen metod koji je lak i razumljiv obezbeđuje uspešno usvajanje engleskog jezika.

Kurs za odrasle

Primenljivo znanje

Poznavanje engleskog jezika u dvadeset prvom veku predstavlja jednu od bitnih stavki na Vašem CV-ju. Multinacionalne kompanije, a neretko i one domaće, kao jedan od uslova za zaposlenje navode određen nivo poznavanja engleskog jezika.

 Kada su u pitanju prijave za prakse ili studiranje u stranim zemljama, poznavanje engleskog jezika ističe se kao njihov neizostavan deo. Učenje engleskog jezika Vam na ovaj način otvara put ka mnogim mogućnostima i prilikama koje su bez ovog znanja nezamislive.

Izaberite nas

Opis kursa

R

Časovi engleskog jezika u ovom kursu odvijaju se u malim mentorskim grupama. Profesori se individualnim pristupom maksimalno posvećuju svakom od polaznika ponaosob.

R

Nastavu na kursevima engleskog jezika za odrasle izvode izuzetno stručni i visokokvalifikovani predavači sa bogatim višegodišnjim iskustvom. Uz veliku motivaciju da svoje znanje što efektnije prenesu na polaznike kursa, učenje engleskog jezika pretvaraju u zanimljivo i poučno iskustvo.

R

Usvajanje znanja odvija se u pozitivnoj i podsticajnoj atmosferi sa ciljem da se svaki polaznik motiviše da koristi što više stečenog znanja iz engleskog jezika.

R

Dinamičnost, interakcija i razgovori o zanimljivim temama uz sticanje novih znanja sastavni su elementi svih časova kurseva engleskog jezika za odrasle.

R

Gramatika i leksika engleskog jezika usvajaju se kroz posebno osmišljen način rada koji obezbeđuje lak i jednostavan proces učenja. Mnogo pisanih i govornih vežbi, uz upotrebu različitih audio i video materijala u nastavi, garantuju siguran i uspešan napredak savladavanja engleskog jezika u najkraćem vremenskom periodu.

R

Glavni akcenat kursa engleskog jezika za odrasle stavljen je na temeljno razvijanje veština usmenog sporazumevanja i izražavanja na engleskom jeziku. Časovi su koncipirani tako da aktivno podstiču i razvoj preostale tri jezičke veštine: razumevanje odslušanog teksta, razumevanje pročitanog teksta kao i pismeno izražavanje.

R

Razumevanje odslušanog teksta testira se pomoću zvaničnih audio materijala vrhunskog kvaliteta, posebno  prilagođenih potrebama i nivou znanja polaznika.

R

Kurs engleskog jezika u Centru za strane jezike Serendipity predstavlja pravi izbor za sve one koji žele da na najbolji i najefikasniji način ulože u svoje znanje i steknu trajno primenljiva znanja iz oblasti engleskog jezika.

R

Kao rezultat temeljnog i sistematičnog rada uz primenu najsavremenijih metoda dobijamo uspešne rezultate u savladavanju engleskog jezika kod naših polaznika.

R

Kurs se sastoji od šezdeset časova u trajanju od po devedeset minuta.