Kursevi engleskog jezika za osnovce

Primenom najsavremenijeg konverzacijskog metoda, svoje polaznike motivišemo da od prvog časa kursa što slobodnije govore stranim jezikom, istovremeno aktivirajući već stečena i usvajajući nova znanja.

Kursevi engleskog jezika za osnovce odvijaju se u grupama koje su podeljene na one koje čine mlađi osnovci uzrasta od sedam do deset godina i one koje su sastavljene od starijih osnovaca uzrasta od jedanaest do četrnaest godina.

Osnovci za stolom na casu

Efikasno učenje jezika

Planovi i programi kurseva engleskog za osnovce usaglašeni su sa zvaničnim programima osnovnoškolskog obrazovanja.

Na časovima, osnovci imaju priliku da pored utvrđivanja već stečenog, prošire svoje znanje i steknu viši stepen samopouzdanja pri korišćenju stranog jezika.

Motivišemo svoje polaznike da tokom svakog časa koriste što više novonaučenih gramatičkih pravila, reči i izraza kako bi se maksimalno oslobodili i došli do što višeg nivoa znanja.

Izaberite nas

Opis kursa

R

Kursevi za osnovce obuhvataju visokokvalitetan nastavni program, kreiran po najsavremenijim metodama za učenje stranih jezika. Koristimo udžbenike renomiranih izdavača koji u potpunosti odgovaraju planu i programu namenjenom polaznicima osnovnoškolskog uzrasta.

R

Na časovima primenjujemo najsavremeniji konverzacijski metod u cilju pospešivanja interakcije. Ovaj pristup omogućava polaznicima da se na što efikasniji način oslobode stresa i treme pri korišćenju stranog jezika.

R

Kreativne aktivnosti, rešavanje jezičkih nedoumica na zabavan način, savladavanje gramatike i leksike engleskog jezika, sastavni su deo ovog kursa.

R

Dinamični i interaktivni časovi obogaćeni su nizom edukativno zabavnih aktivnosti u potpunosti prilagođenih uzrastu i interesovanjima polaznika osnovnoškolskog uzrasta. 

R

Usavršavanje svih jezičkih veština, rušenje jezičkih barijera i povećanje stepena samopouzdanja u komunikaciji na stranom jeziku, osnovni su ciljevi jednogodišnjeg kursa za osnovce.

R

Individualnim pristupom svakom učeniku uspešno otklanjamo barijere između profesora i polaznika i omogućavamo im da budu što slobodniji u primeni stečenog znanja.

R

Kada nešto ne razumemo, između nas i te oblasti stvara se jaz koji vremenom postaje sve veći. U Serendipity centru za strane jezike ohrabrujemo učenike da postavljaju pitanja kako bismo zajedno rešili sve nedoumice i stvorili jasan temelj za znanje koje će trajati doživotno.

R

Nastavnici na ovom kursu su profesionalci u oblasti engleskog jezika, veoma motivisani da svoje znanje na što bolji i jasniji način prenesu na svoje učenike.

Svakodnevnim usavršavanjem trudimo se da ostanemo u toku sa najsavremenijim načinima učenja jezika, kako bi naši učenici u našem centru dobili relevantno i upotrebljivo znanje pomoću metoda prilagođenih zahtevima njihove generacije i dvadeset prvog veka. 

R

Fond časova obuhvata šezdeset i četiri časa u trajanju od šezdeset minuta.