Kursevi engleskog jezika za predškolce

Dinamični i interaktivni časovi našim najmlađim polaznicima omogućuju da kroz društvene igre, kreativne radionice, recitaciju i glumu efikasno usvajaju engleski jezik.

Deca se srecno osmehuju

Učenje kroz igru

Kursevi engleskog jezika za decu organizovani su tako da odgovaraju uzrastu, potrebama, kognitivnom, psihofizičkom i socijalnom razvoju naših najmlađih polaznika. Koristimo najkvalitetnije standardne materijale i udžbenike, kao i dodatne sadržaje kojima rasplinjujemo već postojeću znatiželju dece. Time utičemo na to da zaista zavole časove engleskog jezika.

Engleski jezik za decu

Učenje stranog jezika tokom predškolskog uzrasta sa sobom nosi mnoge prednosti koje doprinose efikasnom usvajanju jezika.

Do pete godine života, deca nesvesno i automatski usvajaju fonološka pravila i morfosintaksičke osnove stranog jezika, pa tako ovaj period predstavlja idealno vreme za početak učenja nematernjeg jezika. Korišćenjem kreativnih metoda učenja, u Serendipity centru za strane jezike pružamo deci motivaciju da što bolje savladaju engleski jezik.

Izaberite nas

Opis kursa

R

Interaktivne društvene igre, jezičke pričaonice i kreativne radionice samo su neki od načina na koje naši najmlađi polaznici uče engleski jezik. Kroz pesmu, recitaciju, igru i glumu deca spontano usvajaju najpre izolovane pojmove, a potom i cele rečenice.

R

Časovi za decu odvijaju se u veseloj i dinamičnoj atmosferi i obogaćeni su savremenim audio i vizuelnim sadržajima koji pomažu deci da na što jednostavniji način savladaju strani jezik.

Ohrabrujemo svoje polaznike da slobodno koriste nove reči, fraze i rečenice koje su naučili. Na taj način se oslobađaju treme prilikom korišćenja engleskog jezika.

R

Povezujemo reč i sliku, frazu i situaciju, plešemo uz omiljene dečje pesme na engleskom, učimo ih i razumemo.

 Učenje kroz zabavu omogućava spontan način usvajanja pravila i novih reči engleskog jezika, a da deca uopšte ne osećaju opterećenje prilikom učenja.

R

Uz posvećene profesore obučene za rad sa decom, našim predškolcima je omogućeno da na kreativan način uče engleski u malim mentorskim grupama gde do izražaja dolazi individualni pristup svakom detetu.

Ovakav pristup obezbeđuje najmlađima da se tokom časova opuste i maksimalno komuniciraju kako sa profesorima, tako i sa ostalim drugarima iz grupe. Dečja radoznalost i aktivno postavljanje pitanja pozitivno utiču na usvajanje novih saznanja i širenje znanja iz raznih oblasti jezika.

R

Pored usvajanja engleskog jezika, deca tokom ovog kursa stvaraju temelj za višejezičnost, razvijaju koncentraciju i kreativnost, dok u isto vreme stiču nove drugare i poboljšavaju svoje socijalne sposobnosti.

R

Fond časova obuhvata šezdeset i četiri časa u trajanju od četrdeset pet minuta.