Kurs poslovnog engleskog jezika

Dobro vladanje veštinama, kako usmene konverzacije, tako i poslovne korespondencije na engleskom jeziku, može biti značajno za Vaš biznis. Polaznici u okviru ovog kursa uče pravilno da koriste termine iz poslovnog diskursa.

Poslovni sastanak

Napredak pomoću engleskog jezika

U današnje vreme za skoro svaki posao na koji želite da aplicirate, jedna od rubrika koju je neophodno ispuniti biće, naravno ‒ poznavanje engleskog jezika. Za neke poslove potreban je niži, dok se za druge zahteva viši nivo poznavanja engleskog jezika. Što je nivo na kojem vladate engleskim jezikom viši, to je veća mogućnost da se jednog dana nađete na visokoj poziciji. Potreba za radnom snagom koja govori strane jezike iz godine u godinu se drastično povećava.

Obogaćivanje poznatog jezičkog sadržaja izrazima i terminima neophodnim za komunikaciju u poslovnom svetu, zasigurno će pozitivno uticati na napredak Vaše karijere.

Ulaganjem u svoje obrazovanje, povećavate svoju konkurentnost na celokupnom tržištu rada.

Izaberite nas

Opis kursa

R

Glavni fokus kursa Poslovni engleski predstavlja uspešno usvajanje termina i izraza neophodnih za svakodnevnu komunikaciju koju zahteva savremeni svet biznisa.

R

Bez obzira na Vašu primarnu oblast poslovanja, tokom ovog kursa naučićete da se na najbolji način snalazite u sveobuhvatnom poslovnom narativu engleskog jezika.

R

Program kursa se sastoji od zanimljivih lekcija podeljenih po modulima.  

Svaka lekcija obogaćena je mnoštvom multimedijalnih materijala koji pospešuju motivaciju i želju za učenjem kod polaznika.

R

Interaktivne i zanimljive lekcije sastavljene su, pored klasičnog materijala za učenje, od raznih dinamičnih igara u kojima dobijate priliku da se stavite u ulogu poslovnih ljudi iz različitih branši.

R

Obogaćivanje rečnika iz poslovne, ali i iz svakodnevne sfere života, kao i dodatno vežbanje gramatičkih pravila, sastavni su deo kursa.

R

Kurs poslovnog engleskog jezika je intenzivan, dinamičan, praktičan i zasnovan je na konverzaciji. 

Polaznici se osposobljavaju da komuniciraju na engleskom jeziku na poslovnim sastancima, seminarima, poslovnim putovanjima.

R

Polaznici uče kako da se na najbolji i najefektniji način izraze u skladu sa različitim poslovnim situacijama i oblastima u okviru kojih se vodi konverzacija.

R

Poslovna komunikacija pisanim putem, to jest poslovna korespondencija, takođe je sastavni deo kursa poslovnog engleskog. Pravilno napisan zahtev, imejl, CV ili izveštaj na engleskom jeziku, jedan je od ključnih preduslova za uspeh.

R

Nastavu u okviru ovog kursa drže stručni, visokoobrazovani profesori engleskog jezika koji svim polaznicima obezbeđuju maksimalnu posvećenost i podršku tokom učenja. 

Na časovima se koriste svetski priznati udžbenici renomiranih izdavača iz oblasti poslovnog engleskog.

R

Kurs se sastoji od ukupno šezdeset časova u trajanju od devedeset minuta.