Pripremni kursevi za polaganje FCE, CAE i BEC ispita

Potvrda o položenom međunarodno priznatom ispitu neophodna je pri prijavi za većinu stranih univerziteta, praksi ili poslova u internacionalnim kompanijama.

Budite spremni da položite!

Portret devojke u crnom sakou

Šta su FCE, CAE i BEC ispiti?

FCE (First Certificate in English) predstavlja viši srednji nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika. Na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku B2. Polaganje ovog ispita i dobijanje sertifikata potvrđuje da kandidat ima dovoljno jezičkih kompetencija u sve četiri jezičke veštine: čitanju, pisanju, slušanju i govoru. Savladavanjem ovih veština kandidat može da se snalazi u zemljama engleskog govornog područja i može precizno da razume i daje informacije na engleskom jeziku. Posedovanje FCE sertifikata je neophodno za zaposlenje i studiranje na određenim studijskim programima širom Evrope i sveta. Nakon polaganja FCE ispita, možete se usmeriti ka savladavanju viših nivoa engleskog jezika i polaganju CAE ispita.

CAE (Certificate in Advanced English) predstavlja visok nivo znanja engleskog jezika. Na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope predstavlja savladan C1 nivo. Predstavlja prvi od dva najviša nivoa Kembridžovih ispita. Posedovanje ovog sertifikata je dokaz da kandidat poseduje opširno znanje engleskog jezika koje zadovoljava visoke standarde koji se očekuju od profesionalaca u poslovnom svetu ili, sa druge strane, od studenata u akademskom okruženju. CAE sertifikat daje kandidatima prednost prilikom prijave za posao u raznim svetskim kompanijama, kao i studentima koji žele da započnu ili nastave studije u inostranstvu, budući da je priznat od strane svih vodećih svetskih univerziteta.

BEC (Business English Certificate) predstavlja nivo znanja engleskog jezika iz oblasti biznisa. Postoje tri nivoa BEC sertifikata i to su Preliminary, Vantage i Higher nivo. Preliminary odgovara nivou B prema skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope, Vantage je jednak B2 nivou, dok BEC Higher sertifikat odgovara C1 nivou. Tokom ovog pripremnog kursa, polaznici se osposobljavaju da što bolje vladaju veštinama pregovaranja, telefoniranja, držanja prezentacija i pisanja izveštaja na engleskom jeziku. BEC sertifikati svih nivoa su međunarodno priznati od strane poslodavaca i obrazovnih institucija.

Izaberite nas

Opis kursa

R

Pre samog početka kursa, polaznici polažu test kako bi se odredilo na kom se nivou poznavanja engleskog jezika nalaze.

R

Udžbenici koji se tokom kursa koriste specijalno su prilagođeni i namenjeni pripremi polaznika za polaganje međunarodno priznatih FCE, CAE i BEC ispita. 

R

Pored udžbenika, koriste se i dodatni audio materijali kako bi polaznici što uspešnije savladali gradivo i došli do vrhunskog nivoa poznavanja engleskog jezika koji im je neophodan za dobijanje sertifikata.

R

Časovi se odvijaju u malim mentorskim grupama koje omogućavaju maksimalno brz napredak svih polaznika iz grupe.

R

Nastavu izvode visokoobrazovani profesionalci sa višegodišnjim iskustvom u pripremi kandidata za polaganje Kembridž ispita engleskog jezika. 

R

Svaki polaznik od profesora iz Centra za jezike Serendipity može da očekuje individualan pristup i apsolutnu motivisanost.

R

Na kursu je, u skladu sa potrebama i zahtevima FCE I CAE ispita,  glavni akcenat stavljen na usavršavanje jezičkih veština: govorenja, slušanja, čitanja i pisanja, kao i na nezaobilazno uvežbavanje gramatike, čime se ispunjava neophodan preduslov za dobijanje sertifikata.