Srpski za strance

Cilj ovog kursa je da ljudima iz inostranstva koji žive i rade u Srbiji obezbedimo da na što bolji i jednostavniji način savladaju srpski jezik i efikasno ga koriste u raznim životnim situacijama. Nastava ovog kursa na početnom nivou se odvija na engleskom jeziku.

Zena iz azije gleda u svesku

Savladavanje srpskog kao maternjeg jezika

Rad i život u stranoj zemlji može biti dodatno zakomplikovan nepoznavanjem matičnog jezika države u koju ste se doselili. Centar za strane jezike Serendipity iz tog razloga organizuje kurs koji omogućuje lakše snalaženje svima koje je put iz neke druge zemlje doveo u Srbiju.

Kurs srpskog jezika za strance u potpunosti je prilagođen svima kojima srpski nije maternji jezik.

Pored samog jezika, na časovima ovog kursa stranci imaju priliku da se upoznaju sa glavnim obeležjima i tradicijom srpskog naroda, što im dodatno olakšava uklapanje u novu, do sada nepoznatu životnu sredinu.

Izaberite nas

Opis kursa

R

Program kursa Srpski za strance osmišljen je tako da polaznicima pruži priliku da nauče i aktivno koriste srpski jezik, kako u svakodnevnim, tako i u poslovnim situacijama.

Bez obzira na okolnosti koje su Vas dovele do života u Srbiji, tokom ovog kursa uspešno ćete savladati sva neophodna znanja za pravilnu komunikaciju.

R

Nastavu na ovom kursu izvode stručni, veoma motivisani predavači sa širokim znanjem iz oblasti srpskog i engleskog jezika. Njihov cilj je da, koristeći engleski jezik, u maksimalnoj meri približe svim strancima srpski jezik i omoguće im što lagodnije savladavanje svih njegovih pravila.

R

Pored osnovnog udžbenika, nastavni program podrazumeva i korišćenje dodatnih materijala u vidu hendauta, fleš kartica, zvučnih zapisa i video-klipova, kako bi se obezbedilo što brže napredovanje polaznika.

R

Individualnim pristupom polaznike dodatno podstičemo na što slobodnije korišćenje srpskog jezika, kako tokom kursa, tako i van njega.

R

Pored toga što uče širok spektar reči koje se koriste u svakodnevnom životu, u zavisnosti od profesije kojom se bave, polaznicima obezbeđujemo da što bolje savladaju reči i fraze iz određene sfere poslovanja kako bi bez problema i nesporazuma mogli da komuniciraju sa svojim kolegama sa srpskog govornog područja.

R

Tokom kursa polaznici se pored osnovnog usvajanja jezika i njegovih pravila, upoznaju sa kulturom i običajima srpskog naroda, čime im omogućavamo da bolje shvate i razumeju društveni milje u koji su se doselili.

Ovim pristupom časovi postaju zanimljiviji i dinamičniji, a polaznici bogatiji za različita saznanja o Srbiji.

R

Kurs srpskog jezika za strance organizuje se za fizička i za pravna lica.