Kursevi engleskog jezika za preduzeća

Kursevi engleskog jezika za preduzeća su specijalno kreirani prema potrebama.  Vaše firme i obuhvataju studije slučaja iz različitih oblasti biznisa, kao i konstantno uvežbavanje osnovnih komunikacijskih veština.

Podignite znanje svojih zaposlenih na viši nivo

Dobra i jasna komunikacija predstavlja osnovni preduslov za uspešno poslovanje svakog preduzeća. U savremenom poslovnom okruženju, u nekim situacijama, neophodno je komunicirati sa klijentima i saradnicima koji potiču sa različitih
govornih područja. Iz ovih razloga, poznavanje engleskog i drugih svetskih jezika postalo je imperativ u biznis sferi dvadeset prvog veka. 

Pravilno korišćenje stranog jezika od strane zaposlenih prilikom usmene i pismene komunikacije podići će kredibilitet Vaše firme, a na strane saradnike i klijente ostavićete utisak vrhunskih profesionalaca u svom poslu. 

Pored toga, ulaganje u zaposlene kao u najdragoceniji resurs svake firme, njihovu edukaciju i nadogradnju veština podići će, kako efikasnost zaposlenih, tako i ukupnu kompetentnost firme na viši nivo.

Izaberite nas

Opis kursa

R
Kursevi engleskog jezika za preduzeća sa sobom nose mnoge pogodnosti za zaposlene. Pre svega, proces usvajanja jezika u poznatom okruženju, sa poznatim ljudima (kolegama).
R
Kursevi engleskog jezika za preduzeća Vam pružaju priliku da provedete vreme sa kolegama u drugačijoj atmosferi od uobičajene. Rasterećeni od poslovnih obaveza, možete se u potpunosti opustiti i doživeti svaki čas kursa kao vid edukativne zabave.
R
Termini časova u okviru ovog kursa su fleksibilni u zavisnosti od potreba preduzeća. Mogu biti organizovani pre, posle ili tokom radnog vremena. Moguć je individualni ili grupni rad, takođe u skladu sa potrebama Vaše kompanije.
R
Plan i program kursa kreiran je specijalno prema Vašim potrebama. Nastavu drže visokoobrazovani, stručni i profesionalni predavači koji su spremni da obezbede individualni pristup svakom od polaznika.
R
Strategije komunikacije, veštine vođenja sastanaka, pregovaranja, kao i konstantno uvežbavanje osnovnih jezičkih veština sastavni su deo ovog kursa i pomažu polaznicima da na što bolji i efikasniji način komuniciraju u profesionalnim i svakodnevnim situacijama i da pritom prošire svoj fond reči iz različitih oblasti poslovanja.
R
Časovi su bogati kreativnim i dinamičnim aktivnostima pomoću kojih se polaznici stavljaju u različite poslovne situacije i kontekste. Ovim metodom zaposleni dobijaju priliku da se stave u različite uloge, oslobode straha i treme i uz to dovedu veštine komunikacije na stranom jeziku na najviši nivo.
R
Nastavni materijali koji se koriste u okviru Kurseva engleskog jezika za preduzeća, prilagođeni su potrebama kompanije.