In House kursevi engleskog jezika za preduzeća

Takozvani In House kursevi engleskog jezika su specijalno kreirani prema potrebama Vaše firme i obuhvataju studije slučaja iz različitih oblasti biznisa, kao i konstantno uvežbavanje osnovnih komunikacijskih veština. 

Podignite znanje svojih zaposlenih na viši nivo

Dobra i jasna komunikacija predstavlja osnovni preduslov za uspešno poslovanje svakog preduzeća. U savremenom poslovnom okruženju, u nekim situacijama, neophodno je komunicirati sa klijentima i saradnicima koji potiču sa različitih govornih područja. Iz ovih razloga, poznavanje engleskog i drugih svetskih jezika postalo je imperativ u biznis sferi dvadeset prvog veka.  

Pravilno korišćenje stranog jezika od strane zaposlenih prilikom usmene i pismene komunikacije podići će kredibilitet Vaše firme, a na strane saradnike i klijente ostavićete utisak vrhunskih profesionalaca u svom poslu. 

Pored toga, ulaganje u zaposlene kao u najdragoceniji resurs svake firme, njihovu edukaciju i nadogradnju veština podići će, kako efikasnost zaposlenih, tako i ukupnu kompetentnost firme na viši nivo.

Izaberite nas

Opis kursa

R

Časovi In House kurseva engleskog jezika održavaju se u prostorijama Vašeg preduzeća. Ovakav način učenja jezika sa sobom nosi mnoge pogodnosti za zaposlene. Pre svega, proces usvajanja jezika u poznatom okruženju i sa poznatim ljudima (kolegama).

R

In House kursevi Vam pružaju priliku da u poslovnom okruženju provedete vreme sa kolegama u drugačijoj atmosferi od uobičajene. Rasterećeni od poslovnih obaveza, možete se u potpunosti opustiti i doživeti svaki čas kursa kao vid edukativne zabave.

R

Termini časova u okviru ovog kursa su fleksibilni u zavisnosti od potreba preduzeća. Mogu biti organizovani pre, posle ili tokom radnog vremena. Moguć je individualni ili grupni rad, takođe u skladu sa potrebama Vaše kompanije.

R

Plan i program kursa kreiran je specijalno prema Vašim potrebama. Nastavu drže visokoobrazovani, stručni i profesionalni predavači koji su spremni da obezbede individualni pristup svakom od polaznika.

R

Strategije komunikacije, veštine vođenja sastanaka, pregovaranja, kao i konstantno uvežbavanje osnovnih jezičkih veština sastavni su deo ovog kursa i pomažu polaznicima da na što bolji i efikasniji način komuniciraju u profesionalnim i svakodnevnim situacijama i da pritom prošire svoj fond reči iz različitih oblasti poslovanja.

R

Časovi su bogati kreativnim i dinamičnim aktivnostima pomoću kojih se polaznici stavljaju u različite poslovne situacije i kontekste. Ovim metodom zaposleni dobijaju priliku da se stave u različite uloge, oslobode straha i treme i uz to dovedu veštine komunikacije na stranom jeziku na najviši nivo.

R

Nastavni materijali koji se koriste u okviru In House kursa za preduzeća, prilagođeni su potrebama kompanije.